Memurların İzin Hakları

Memur izinleri: yıllık izin süreleri, refakat, hastalık ve mazeret izinleri gibi konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla devlet memurları için hazırladığımız haber ile merak edilenlere cevap veriyoruz. İşte haberimizin ayrıntıları…

Devlet memurlarının yıllık izin hakları İş Kanunu’na göre çalışanlara göre daha fazladır. Yıllık izin ve haftalık dışında memurların, hastalık, refakat ve mazeret izni hakları da vardır. Kamuda görev alan memurların kaç gün yıllık izin hakkı vardır?

657 sayılı kanuna bağlı çalışan devlet memurları genel olarak hafta sonları izinli sayılırlar. Yani memurlar devlet kurumlarının kapalı olmasından dolayı haftalık 40 saat çalışma süresinde cumartesi pazar günleri izin yaparlar. Ayrıca yıllık izin, hastalık izni,  refakat izni ve mazeret izni hakları da vardır

YILLIK İZİN

 • Kamuda görev yapan ve 657 sayılı kanununa göre çalışan devlet memurlarının yıllık izin süreleri
  • 1 yıldan 10 yıla kadar çalışanlar için 20 gün
  • 10 yıldan fazla çalışanlar için 30 gündür.
 • Zorunlu bir durum olması halinde ise yıllık izne artı olarak 2 günlük yol izni eklenebilir.
 • Eğitim alanında çalışan memurların yani öğretmenlerin ise yaz tatili dönemi yıllık izinden sayılır. Yani bunun dışında yıllık izin kullanma hakları yoktur.

 

 • Radyoaktif ışınlarla çalışan personelin yıllık iznine ek olarak bir aylık sağlık izinleri bulunmaktadır.

 

 

HASTALIK İZNİ:

 • Memurların hastalanmaları ve sağlık durumuna göre doktor raporu almaları durumunda izinli sayılırlar.
 • Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
 • HATIRLATMA: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; hastalık izni alan devlet memurları işe dönerken iyileştiğine dair rapor getirmek zorundadır

 

REFAKAT İZNİ

 • Memur olarak görev yapanların ailelerinden birinin (Anne, baba, eş veya çocuk) tedavisi uzun süren bir rahatsızlık veya kaza geçirmeleri halinde onlara refakat etmeleri için alabilecekleri refakat izinleri bulunmaktadır. Bu durum, kanuna göre sağlık kurulu raporuyla belgelenmelidir. Refakat izinleri üç aya kadar verilebilir.

MAZERET İZNİ

 • Memurların mazeret izni kullanabilmeleri için gerekli bazı durumlar vardır. Bu durumlar;

 

 • Kadın memurların doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta analık izinleri,

 

 • Eşi doğum yapan memur için isteği üzerine on günlük babalık izni,

 

 • En az yüzde 70 oranında engelli çocuğu olan memurun, çocuğunun hastalanması halinde on güne kadar mazeret izni kullanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir